گروه فیلم های تلویزیونی مرکز امور نمایشی سیما

گروه فیلم های تلویزیونی مرکز امور نمایشی سیما

 

در مرکز امور نمایشی سیما (سیمافیلم)  توليد فيلمهاي تلويزيوني (تله فیلم)  بر اساس سياستهاي کلي سازمان صدا و سیما  و مطابق با منشور افق رسانه در حوزه هاي مختلف اجتماعي به عهده اين گروه است.

بررسي فيلمنامه هاي دريافتي، برگزاري شوراهاي تخصصي و تصويب متون ارائه شده، همچنين سفارش فيلمنامه بر اساس اولويتها و ضرورتهاي فرهنگي و نيازهاي روز اجتماعي در اين گروه انجام مي شود. از ديگر وظايف گروه، توليد و پيگيري امور مربوط به فيلمنامه هاي مصوب بر اساس اولويتها و تعهدات گروه مي باشد. بديهي است نظارت کمي و کيفي در مراحل مختلف پيش توليد، توليد و پس از توليد تا حصول نتيجه نهايي در همين چهارچوب قرار دارد.

در همين راستا و براي بالا بردن سطح کيفي آثار اعمال نظرات تخصصي، محتوايي و ... از وظايف اين گروه مي باشد که با ساز و کاري که توسط گروه تعريف شده اعمال خواهد شد.

حوزه هاي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و معارف، اجتماعي، خانواده، فرهنگي هنري، جوانان، ورزش، دانش و اقتصاد دسته بندي اصلي تعهدات اين گروه به شمار مي آيد.


تلفن: 22246485-021

رایانه:  tele@simafilm.ir

پیامک:     ۳۰۰۰۸۱۱۶

آدرس : تهران. سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- خیابان 18 شرقی-شماره 23- مرکز امور نمایشی سیما

مدیریت ها

عنوان ماموریت

در مرکز امور نمایشی سیما توليد فيلمهاي تلويزيوني (تله فیلم)  بر اساس سياستهاي کلي سازمان صدا و سیما  و مطابق با منشور افق رسانه در حوزه هاي مختلف اجتماعي به عهده اين گروه است.

 

 

 

در مرکز امور نمایشی سیما توليد فيلمهاي تلويزيوني (تله فیلم)  بر اساس سياستهاي کلي سازمان صدا و سیما  و مطابق با منشور افق رسانه در حوزه هاي مختلف اجتماعي به عهده اين گروه است.

 

 

در مرکز امور نمایشی سیما توليد فيلمهاي تلويزيوني (تله فیلم)  بر اساس سياستهاي کلي سازمان صدا و سیما  و مطابق با منشور افق رسانه در حوزه هاي مختلف اجتماعي به عهده اين گروه است.

 

 

در مرکز امور نمایشی سیما توليد فيلمهاي تلويزيوني (تله فیلم)  بر اساس سياستهاي کلي سازمان صدا و سیما  و مطابق با منشور افق رسانه در حوزه هاي مختلف اجتماعي به عهده اين گروه است.