مدیریت حراست

مدیریت حراست

مدیریت حراست مرکز امور نمایشی سیما

با توجه به تغییر مکان این مدیریت، شماره تلفن و اطلاعات تماس متعاقباً اعلام خواهد شد.

تلفن:  

رایانه: 

پیامک:     ۳۰۰۰۸۱۱۶

آدرس : تهران. سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- خیابان 18 شرقی-شماره 23- مرکز امور نمایشی سیما. طبقه همکف

مدیریت ها

عنوان ماموریت

مدیریت حراست