مشاور اجرایی و رییس دفتر ریاست مرکز

مشاور اجرایی و رییس دفتر ریاست مرکز

آدرس : تهران. سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- خیابان 18 شرقی-شماره 23- مرکز امور نمایشی سیما

طبقه چهارم.  ضلع شمالی

  •  تلفن:      22383211-021
  • رایانامه :   info@simafilm.ir
  • پیامک:     ۳۰۰۰۸۱۱۶

مدیریت ها

عنوان ماموریت

مشاور عالی و قائم مقام رییس مرکز