گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما

گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما

گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما

مدیر گروه: امیرآشتیانی پور

تلفن : 22045191

تلفن کارشناسان: 22162124

رایانه: filmseriyal@yahoo.com

آدرس:

مدیریت ها

عنوان ماموریت

تولید آثار فاخر در شان شبکه ملی و سراسری رسانه ملی