گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما

گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما

 

گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما

مدیر گروه :محمدرضا دیبایی

تلفن: 88776223 

تلفن کارشناسان: 88678847

رایانه:  sabah.m@irib.ir

 filmserial.sh2@gmail.com

آدرس:

مدیریت ها

عنوان ماموریت

مسعود صباح از مدیران با سابقه و کار کشته حوزه تولیدات نمایشی  مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است.