گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما

گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما

گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما

مدیر گروه : آقای غلامرضا الماسی 

 

تلفن: 22051576 

تلفن کارشناسان: 22045278

رایانه:  filmoseryal3@irib.ir

مدیریت ها

عنوان ماموریت

غلامرضا الماسی از مدیران  حوزه تولیدات نمایشی  و در حال حاضر مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما است.