گروه فیلم و سریال شبکه پنج  سیما

گروه فیلم و سریال شبکه پنج  سیما

گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما

مدیر گروه : آقای مهدی روشن روان

تلفن:                       23511160 

تلفن کارشناسان:       235111179

رایانه:                      tv5filmserial@irib.ir

آدرس:  سعادت آباد - بلوار فرهنگ -نبش کوچه 18 شرقی

 ایمیل شبکه :           Sima5@irib.ir

تلفن شبکه :            23511000

نمابر:                     23511289

مدیریت ها

عنوان ماموریت

گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما

تلفن: 23511160 

تلفن کارشناسان: 235111179

رایانه:  tv5filmserial@irib.ir

آدرس:  سعادت آباد - بلوار فرهنگ -نبش کوچه 18 شرقی

 ایمیل شبکه :    Sima5@irib.ir

تلفن شبکه : 23511000

نمابر:23511289