لیست اخبار

 • روز های پایانی زعفرانی /دامه تصویربرداری در باغ همایون

  ۱۹ / اسفند / ۱۳۹۴

  ایرج محمدی:

  ادامه تصویربرداری «زعفرانی» در باغ همایون/ سریال به قسمت‌های پایانی رسید

  تهیه کننده سریال «زعفرانی» گفت: تاکنون ۱۰ قسمت از این سریال را ضبط کردیم و در حال حاضر مشغول رج زدن چهار قسمت‌ پایانی هستیم. در لوکیشن باغ همایون نیز اغلب بازیگران اصلی از جمله مهران احمدی که صاحب این باغ هست، حضور دارند.

  «ایرج محمدی» تهیه کننده سریال نوروزی «زعفرانی» گفت: در حال حاضر در لوکیش باغ همایون واقع در فرحزاد مشغول ضبط چهار قسمت پایانی هستیم.

  وی دامه داد:تاکنون ده قسمت از این سریال را ضبط کردیم و در