واگویه های مردمان خوب

واگویه های مردمان خوب

تاریخ ارسال : ۰۶ / مرداد / ۱۳۹۸

نگاهی به مجموعه "بوی باران"

 

سهیلا قوسی

نگاهی به مجموعه "بوی باران"

 

سهیلا قوسی

فرشته در شب عروسی اش با شهاب ، در اثر یک آتش سوزی عامدانه به ظاهرکشته می شود.مظنون و متهم اصلی، پیمان نامزد سابق فرشته است که در صبح روز عروسی او را تهدید به قتل کرده است.

ترانه خواهر پیمان که به بیگناهی برادرخود ایمان دارد جستجویی مکاشفه گونه را برای یافتن قاتل اصلی و تبری پیمان آغاز می کند...

هسته مرکزی شکل گیری درام " عروس تاریکی" که از همان قسمت های نخست پخش به " بوی باران" تغییر نام داد بر مبنای یک معمای لابیرنت وار پی ریزی شده است : ازدواج فرشته و شهاب یک اتفاق نمایشیست فرشته از محل اختفای چمدان های ناپدید شده دلارمطلع است اینکه دلارها متعلق به کدام گروه ، جریان و یا مافیای اقتصادی است بر تماشاگر پوشیده مانده و تنها فرد عیان این ماجرا پدر مرجان  دوست شهاب است. فرشته شرط افشای محل دلارها را ازدواجش با شهاب تعیین می کند تا ازاین طریق بتواند به آرزوهای خود برسد اما شهاب قصد دارد بعد از اطلاع یافتن از محل چمدان ها فرشته را طلاق داده و با مرجان برود اما غافل از اینکه فرشته قصدداشته نشانی محل واقعی  پول ها را بعد از بچه دار شدن در اختیار شهاب قرار دهد اما اتفاق ناگوار شب عروسی تمام معادلات دو طرف را به هم می ریزد . پیمان که از بد حادثه در جشن خضور دارد دستگیر می شود و ترانه خواهرش پا در مسیری می گذارد که هر چه پیش تر می رود ابعاد تازه تری از این معمای پیچیده برایش عیان می شود ......

در واقع نویسندگان سناریو یک عنصر کنش گری را انتخاب کرده وبا توجه به پتانسیل های موجود در این عنصر آن را بسط و گسترش داده اند و به نظر می رسد تا اینجای قصه که در حدود نیمی از کار به روی آنتن رفته است در ایجاد تعلیق های دراماتیک و همراهی مخاطب در این مسیر جستجوگرایانه تا حد قابل قبولی موفق عمل کرده اند.

اما این ژانر معمایی تعریف شده برای کار تنها پوسته ظاهری داستان است.  تم اصلی فیلمنامه " بوی باران"  ترانه و مکاشفه هایش است ..

ترانه که دوره انترنی خود را می گذراند قرار است در این راه پرپیچ و خم که همسرش سهیل نیز او را همراهی می کند به دریافت دیگری از جامعه ای که در آن زندگی می کند و مردمان این جامعه برسد ...شهاب ستوده کارخانه بازیافت زباله پدرش را که سالها قبل او و مادرش را ترک کرده اداره می کند پدری که گذشته خوبی نداشته و نابهنجاریهای امروز فرزندش را نتیجه گذشته  تاریک خود می داند ...شهاب و دوستش تصور می کنند که شاید دلارها جایی در میان زباله های کارخانه جاسازی شده اند که می توان این تمثیل را نمادی از همان واژه پول کثیف دانست ... پول کثیفی که حاصل چرخش در جامعه،  کارگرانی هستند که ماه هاست دستمزد خود را دریافت نکرده اند و با مشکلات بسیاری دست به گریبانند .. پول کثیفی که حتی در نگاه فرامرزی، رشد و نمو جرثومه های فسادی چون داعش و طالبان را در پی دارد که نمایندگان زخم خورده اش ناجیه و فریبا هستند ...ترانه در این مسیر نه تنها به رمزگشایی از این قتل می رسد بلکه ناخودآگاه به واکاوی ریشه های نابسامانی در جامعه اش پرداخته و به یک بلوغ فکری می رسد ترانه در همه شرایط مدافع سرسخت حفظ خانواده اش است و سهیل همسرش نیز که به خاطر عشق به ترانه، عطای نمایندگی مجلس را به لقایش بخشیده در د دردمندان کشورش را از نزدیک می بیند نه از پشت تریبون های رسمی...

" بوی باران" به رقم برخی ضعف ها در تعادل روایت موازی داستان اصلی و خرده روایت ها ، عدم یکدستی در کارگردانی و هدایت بازیگران و نگارش برخی دیالوگ ها به نظر می رسد در انتقال پیامش تا حد زیادی موفق عمل کرده است و این از میزان استقبال مردم از این مجموعه ملودرام اجتماعی –معمایی مشهود است کما اینکه برای قضاوت نهایی درباره این اثر زود است و باید دید قصه تا چه اندازه کشش پرداخت در 60 قسمت را دارد.