سریال «ساعت یازده» در حال نگارش است/ قصه های تاکسی اینترنتی

سریال «ساعت یازده» در حال نگارش است/ قصه های تاکسی اینترنتی

تاریخ ارسال : ۱۹ / بهمن / ۱۳۹۸

سریال «ساعت یازده» که ساختاری اپیزودیک دارد و با محور یک تاکسی اینترنتی شکل گرفته، در حال

سریال «ساعت یازده» که ساختاری اپیزودیک دارد و با محور یک تاکسی اینترنتی شکل گرفته، در حال نگارش است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «ساعت یازده» از جمله آثار جدیدی است که این روزها برای سیمافیلم در حال نگارش است. امیررضا مافی طراحی و سرپرست نویسندگان این سریال را بر عهده دارد و سیناپس ۲۰ قسمت اولیه این سریال را هم به سیمافیلم ارائه داده است.

 

این سریال به صورت اپیزودیک خواهد بود و قرار است در هر قسمت از آن، قصه از ساعت ۱۱ شب آغاز شده و تا حدود یک ساعت هم به پایان برسد.

 

بخشی از داستان درباره یک تاکسی اینرنتی است و قصه هایی که راننده این تاکسی در پیرامون خود تجربه می کند.