آغاز تدوین سریال ده‌نمکی همزمان با ادامه تصویربرداری

آغاز تدوین سریال ده‌نمکی همزمان با ادامه تصویربرداری

تاریخ ارسال : ۲۸ / مرداد / ۱۳۹۹