کارگردان «بیست و سه نفر» سریال شهید نادر مهدوی را در سیمافیلم می‌سازد

کارگردان «بیست و سه نفر» سریال شهید نادر مهدوی را در سیمافیلم می‌سازد

تاریخ ارسال : ۲۱ / مهر / ۱۳۹۹

مهدی شفیعی تهیه‌کننده سریال:

مهدی شفیعی تهیه‌کننده سریال: