سبط ‌احمدی: رشادت‌های مردم غرب کشور مربوط به همه اقوام است

سبط ‌احمدی: رشادت‌های مردم غرب کشور مربوط به همه اقوام است

تاریخ ارسال : ۲۱ / مهر / ۱۳۹۹

 

تهیه‌کننده سریال «ایل‌دا»:

 

تهیه‌کننده سریال «ایل‌دا»: