راما قویدل: پخش «ایل‌دا» تا اوایل آبان ادامه دارد/ تلویزیون را خانه خود می‌دانم

راما قویدل: پخش «ایل‌دا» تا اوایل آبان ادامه دارد/ تلویزیون را خانه خود می‌دانم

تاریخ ارسال : ۲۱ / مهر / ۱۳۹۹