آغاز فیلمبرداری «نون.خ۳»/ اکبر عبدی و علی صادقی در جمع بازیگران

آغاز فیلمبرداری «نون.خ۳»/ اکبر عبدی و علی صادقی در جمع بازیگران

تاریخ ارسال : ۲۱ / مهر / ۱۳۹۹