دفاع بازیگر خرمشهری «نجلا» از لهجه بازیگران | دغدغه نماینده مجلس لهجه بازیگران است یا مشکل آب و گاز مردم آبادان و خرمشهر!؟

دفاع بازیگر خرمشهری «نجلا» از لهجه بازیگران | دغدغه نماینده مجلس لهجه بازیگران است یا مشکل آب و گاز مردم آبادان و خرمشهر!؟

تاریخ ارسال : ۱۱ / آبان / ۱۳۹۹

 

مرتضی شاه‌کرم بازیگر و کارگردان تئاتر:

 

مرتضی شاه‌کرم بازیگر و کارگردان تئاتر: