روایت داریوش کاردان از بازی در نقش «قوام» در سریال تاریخی «جشن سربرون»

روایت داریوش کاردان از بازی در نقش «قوام» در سریال تاریخی «جشن سربرون»

تاریخ ارسال : ۱۱ / آبان / ۱۳۹۹

 

داریوش کاردان:

 

داریوش کاردان: