عزم سیما برای تولید آثار نمایشی جریان‌ساز و تأثیرگذار

عزم سیما برای تولید آثار نمایشی جریان‌ساز و تأثیرگذار

تاریخ ارسال : ۰۱ / آذر / ۱۳۹۹

 

دکتر شاه‌آبادی معاون سیما در نشست با تهیه‌کنندگان:

 

 

دکتر شاه‌آبادی معاون سیما در نشست با تهیه‌کنندگان: