عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: وقتم را طوری تنظیم می‌کنم که «خانه امن» را ببینم/ «خانه امن» یک سریال استراتژیک است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: وقتم را طوری تنظیم می‌کنم که «خانه امن» را ببینم/ «خانه امن» یک سریال استراتژیک است

تاریخ ارسال : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۹