تصاویر دیدنی از ساخت دو کشتی در سریال «سلمان فارسی»/ تصویربرداری فصل دریایی‌‌ آغاز شد

تصاویر دیدنی از ساخت دو کشتی در سریال «سلمان فارسی»/ تصویربرداری فصل دریایی‌‌ آغاز شد

تاریخ ارسال : ۲۱ / دى / ۱۳۹۹