ميرباقرى: تصویربرداری فصل بیزانس ۳ ماه دیگر به پایان می‌رسد

ميرباقرى: تصویربرداری فصل بیزانس ۳ ماه دیگر به پایان می‌رسد

تاریخ ارسال : ۰۶ / اسفند / ۱۳۹۹

 

 کارگردان سریال «سلمان فارسی»:

 

 کارگردان سریال «سلمان فارسی»: