چهار بازیگر جدید به «روزهای آبی» پیوستند/ ادامه تصویربرداری سریال جدید شبکه پنج در شمال

چهار بازیگر جدید به «روزهای آبی» پیوستند/ ادامه تصویربرداری سریال جدید شبکه پنج در شمال

تاریخ ارسال : ۰۶ / اسفند / ۱۳۹۹