سلیمانی: شجاعت رسانه ملی در ساخت «دادستان» مثال‌زدنی است

سلیمانی: شجاعت رسانه ملی در ساخت «دادستان» مثال‌زدنی است

تاریخ ارسال : ۰۶ / اسفند / ۱۳۹۹

سریال فضای فرهنگی جدیدی را نوید می‌دهد

 

علی سلیمانی بازیگر «دادستان»:

سریال فضای فرهنگی جدیدی را نوید می‌دهد

 

علی سلیمانی بازیگر «دادستان»: