ادبیات دیالوگ‌های «دادستان» ادبیات مرسوم استاد و دانشجو است نه لمپنیزم

ادبیات دیالوگ‌های «دادستان» ادبیات مرسوم استاد و دانشجو است نه لمپنیزم

تاریخ ارسال : ۰۶ / اسفند / ۱۳۹۹

سیدمحمد حسینی منتقد سینما:

سیدمحمد حسینی منتقد سینما: