کاسبی: خوشحالم که «دادستان» مخاطب را پای تلویزیون میخکوب کرده است

کاسبی: خوشحالم که «دادستان» مخاطب را پای تلویزیون میخکوب کرده است

تاریخ ارسال : ۰۶ / اسفند / ۱۳۹۹

محمد کاسبی بازیگر سریال «دادستان»:

محمد کاسبی بازیگر سریال «دادستان»: