رشد ۱۲۳ درصدی سریال‌سازی رسانه ملی

رشد ۱۲۳ درصدی سریال‌سازی رسانه ملی

تاریخ ارسال : ۲۵ / اسفند / ۱۳۹۹

 

کارنامه امسال معاونت سیماى رسانه ملی در حوزه فیلم و سریال نسبت به سال ۹۴ از رشد ۱۲۳

 

کارنامه امسال معاونت سیماى رسانه ملی در حوزه فیلم و سریال نسبت به سال ۹۴ از رشد ۱۲۳ درصدی برخوردار است.