تصويربرداري « اين همه ماهي» در ازگل پايان يافت

تصويربرداري « اين همه ماهي» در ازگل پايان يافت

تاریخ ارسال : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۹

تصويربرداري « اين همه ماهي» در ازگل پايان يافت

سيما فيلم شب عيد ماهي مي دهد

سايت خبري سيما

تصويربرداري « اين همه ماهي» در ازگل پايان يافت

سيما فيلم شب عيد ماهي مي دهد

سايت خبري سيما فيلم: 1- جوان خوش طينتي درست در روز پاياني سال به ماهي فروشي كه كنار خيابان سكته كرده بر مي خورد و به او كمك مي كند و همين ارتباط ساده او را به زندگي مرد مي كشاند. 2- بچه هاي يك پرورشگاه در آستانة سال نو براي داشتن ماهي قرمز از بسياري چيز ها مي گذرند تا به آرزوي خود جامة عمل بپوشانند.

يك ماهي فروش و بچه هايي در آرزوي ماهي قرمز، به خودي خود مي تواند پيوند جالبي براي به وجود آمدن يك داستان باشد و اين گونه است كه «اين همه ماهي» در ذهن حميدرضا چاركچيان شكل مي گيرد و او را تا آنجا وسوسه مي كند كه فيلمي بسازد.

« اين همه ماهي» داستان ساده و جذابي است كه پراست از معصوميت هاي كودكانه و آرزوهاي كالي كه بايد يك شبه برسند. پس حسين مروي تهيه كننده اين فيلم فرصت چنداني تا رساندن آن به شب عيد امسال ندارد.

جاي نگراني نيست، تصويربرداري « اين همه ماهي» امروز با وجود ريزش باران يكريز زمستاني در منطقه ازگل و مركز توانبخشي امام علي به پايان خواهد رسيد تا سيما فيلم به عنوان توليد كننده سهمي در فيلم هاي نوروزي تلويزيون داشته باشد.

حسين مروي تهيه كننده اين فيلم در مورد مراحل فني كار به خبرنگار ما مي گويد كه هنوز در مورد تدوينگر آن تصميم قطعي گرفته نشده است؛ اما ان شاء الله سعي مي شود شب عيد شاهد پخش آن از تلويزيون باشيم. البته حدود يك ماه مراحل تدوين، صداگذاري و موسيقي اين فيلم به طول مي انجامد. همچنين وي در مورد طولاني شدن  مرحله تصويربرداري اين فيلم اضافه مي كند كه به علت تعداد زياد بازيگر و تعدد لوكيشن هاي فيلم همچنين ريزه كاري و ظرافت هاي فيلمنامه مجبور بوديم كار را با وسواس بيشتري دنبال كنيم. البته در برنامه ريزي اوليه ما 35 روز براي فيلمبرداري در نظر گرفته بوديم كه فيلم در يك ماه و نيم تصويربرداري شد.

تنها يك ماه و نيم تا آغاز سال نو باقي است و حتماً در سال جديد سفره هاي هفت سين پر از ماهي قرمز خواهد بود و « اين همه ماهي» هديه اي است براي آنان كه ماهي عيد ندارند.

تاريخ انتشار:15/11/1385

ساعت انتشار:16:00